do korzystania z yoli należy włączyć obsługę JavaScript!

Nanoszenie napisów na zmniejszane fotki

Pomniejszaczoprzesyłacz - aplet Java - daje możliwość ożywiania sfotografowanych postaci napisami w formie 'dymków'. Aplet Java to także najszybsze zmniejszanie online